Bakalářská práce
Projekt: Zastřešující grafický manuál

Cíl: Zpracovat obsáhlý manuál pro nově vzniklý holding. Nastavit pravidla pro komunikaci a nejdůležitější grafické materiály, které mají sloužit jak mateřské firmě, tak i všem firmám dceřiným. Definovat, jakým způsobem mají subjekty komunikovat na sociálních sítích a stanovit postup při nových akvizicích.
Předchozí situace
Než jsem se pustil do práce, rozhodl jsem se nejdříve zmapovat dosavadní vystupování firem. Jednotlivé firmy neměly žádný jednotící prvek ani společný systém. Nebyl totiž důvod, do té doby hrála každá z firem sama za sebe a fungovaly naprosto samostatně.
Loga
Loga jsou různého charakteru, nejrůznějších tvarů a barev. V mnoha případech spolu ale sdílí zásadní chyby v typografii. Písmová kompozice v logu používá až příliš tenké řezy písma. To způsobuje špatnou čitelnost a rozpoznání loga. Další problém je v barvách, kdy je buď odstín tak světlý, že na bílém podkladu zaniká, nebo jsou použity barvy, které jsou si až příliš podobné.
Stará loga
Webové stránky
Stránky většiny firem obsahují pouze landing page, v několika případech ještě malé množství podstránek nebo sekcí. Stávající webové stránky však mají velký problém v kontrastu a čitelnosti. Vinou zásadního nadužívání kontrastních barev a nedodržování volného místa mezi elementy bývá místy problém orientovat se v obsahu a textu.
Staré webové stránky
Nový systém log
Nově se loga tvoří na základě jednoduchého systému. Pokaždé se začíná na gridu 15x15 a na něm se skládají tři nejzákladnější tvary, a to čtverec, trojúhelník a kruh. Výsledné logo se potom složí z těchto speciálně umístěných tvarů. Díky takovému postupu bude mezi logy panovat konzistence, protože žádné se nebude moci významným způsobem odcizit od ostatních. Všechna si navíc budou lehce podobná a půjde na první pohled poznat, že se jedná o jednu rodinu značek. Stále však bude možné tvořit originální loga, protože je tento systém dostatečně otevřený, aby dovoloval kreativní zpracování symbolů.
Grid, na kterém se tvoří nová loga
Postup při tvorbě log
Nová loga
Název firmy se píše fontem Nexa. Nexa je prémiový bezpatkový font, který působí moderně a minimalisticky. Zároveň však není až příliš luxusní, svým charakterem se ideálně hodí do technologického prostředí a je velice univerzální.
Nový font
Barevnost
Pro celý holding jsem navrhl sadu barev, které se propisují napříč všemi projekty. Co se týče jednotlivých firem, barevnost se vždy dělí na systém primárních a sekundárních barev. Každá oblast podnikání, ve které působí dané společnosti, má definovanou svoji primární barvu. Ty se vybíraly na základě pravidel barevné harmonie v kombinaci s jejich psychologickým působením. Používají se zejména na loga a nejdůležitější prvky. Sekundární systém se pak odvíjí od primární barvy podle trojúhelníkové barevné kombinace.
Barevnost s popisy
Typografie
Základním písmem pro celou rodinu je Raleway. Toto písmo je moderní, dobře čitelné v menších velikostech a přesto působí profesionálně. Ve variantě regular se používá pro klasický text na webu, tiskovinách i ostatních materiálech. Pro zvýraznění slova či fráze přímo v textu se používá varianta bold. Pro nadpisy jsem zvolil písmo Roboto. To je ve stejném řezu jako Raleway tlustší a zároveň užší. Díky těmto vlastnostem se hodí pro nadpisy už ve variantě regular, protože je kontrastní vůči klasickému písmu, ale stále spolu tvoří jeden celek.
Rozdělení písem a velikostí podle použití
Rozdělení písem podle velikosti
Komunikace
V duchu ulehčování věcí by komunikace měla být především jednoduchá a věcná. Důležitá je také autenticita. Není třeba hrát si na velké korporace, může být jasné, že se jedná o malé subjekty založené v České republice.
Co se týče formy, opět je zde velký důraz na čitelnost a jednoduchost. Není třeba složitě vysvětlovat služby, ale jasně a pochopitelně vysvětlit výhody a nevýhody. Stejně tak nejsou žádoucí ani sáhodlouhé texty. S textem by se mělo nakládat velice opatrně a vyvarovat se vycpávkám a umělému natahování. Nedílnou součástí jsou i body, které se používají pro rychlé a jednoduché komunikování skutečností a faktů.
Příklad komunikace u vyskakovací hlášky
Příklad komunikace u úpravy textu
Sociální sítě
Instagram bude nejdůležitější platforma pro oslovování širokého publika. Příspěvky budou různorodé s využíváním fotografií a grafických prvků. Každá firma si je může upravit dle vlastních potřeb, ale všechny mají společný základ.
Grid pro příspěvky na Instagram a následné schéma příspěvku
Různé typy příspěvků
Přestože se YouTube typicky neřadí do důležitých sociálních sítí pro firmy, v některých případech může být velice užitečný. Důležitou roli hraje v technologických oblastech, kdy si firmy mohou založit svůj kanál, na kterém budou vysvětlovat obecné principy nabízených technologií.
Pozadí pro videa
Vytvořil jsem proto sadu overlay obrázků jak pro natáčení obrazovky, tak pro on-line hovory.
Pozadí pro video hovory
V neposlední řadě jsem zmapoval kancelář, kde se nachází sídlo většiny firem, předělal ho do 3D prostoru a naznačil, jak by měl vypadat nejvhodnější natáčecí setup. Při dodržování těch to rad se rapidně zvýší kvalita a konzistence videí a zároveň se sníží čas potřebný pro přípravu.
Kancelář a Setup v 3D prostoru
Offline
Přestože většina projektu se odehrává v digitálním prostředí, stále je však přítomnost grafických výstupů v reálném světě nevyhnutelná. Mnohem důležitější než předměty reklamního typu, které firmy nepotřebují, jsou každodenní věci, které firmy využívají a dají se začlenit do brandu.
Schéma faktur, hlavičkového papíru a plakátu
Primární tiskoviny, které se používají vždy a všude jsou faktury a hlavičkový papír. V obou případech je důležitá především přehlednost informací. Plakáty sice bude využívat pouze úzká skupina firem, ale hodí se mít jednoduchý systém i pro tyto klasické výstupy. Pro firmy, které je budou používat, představují plakáty primárně komunikační prostředek, nikoliv reklamní prostor.
Návrh faktur, hlavičkového papíru a plakátu
Díky stejnému systému mají všechny loga přibližně stejně velký prostor pro QR kód přímo v sobě. Kód na platbu mobilem přidá jak na pohodlnosti pro zákazníka, který pak může faktury platit jednoduše na jeden klik, tak originálně rozvíjí identitu a chytrým způsobem těží ze sjednocení log.
Faktury
Vizitky na první pohled působí klasicky, ale v zájmu ekologičnosti a jednoduchosti v sobě obsahují QR kód, který odkazuje na kontakt osoby zastupující danou firmu. Stejně tak samy o sobě fungují jako NFC vysílač, kdy se při přiblížení na chytrém telefonu automaticky ukáže představení osoby na webu.
Různé druhy vizitek
Závěr
K manuálu jsem přistupoval co nejvíce prakticky. Velice důležité bylo, aby byl rychle pochopitelný, lehce použitelný v praxi a neustále dostupný v aktualizované podobě. Každá část je detailně promyšlena tak, aby seděla na míru přímo danému klientovi. Kromě klasického obsahu grafických manuálů jsem se proto zaměřil i na specializované oblasti, jako například unifikaci všech vizuálních prvků. Z marketingového hlediska jsem nastavil komunikaci tak, aby co nejvíce vyhovovala všem subjektům. Společně se změnou vzhledu proto musela nastat i změna komunikace. Než jsem se k projektu dostal, většina firem neměla komunikaci žádnou, nebo velice nekvalitní a složitou. Vzhledem k tomu, že většina firem v holdingu je spíše technického charakteru, přišlo mi důležité klást co největší důraz na jednoduchost a názornost komunikace.
Samotná práce vyústila v elektronický manuál formou webové stránky. Majiteli J.P.O.S.K. se celá práce líbila a proběhne implementace.
Back to Top