Praha 6    Případová studie, nevybraný návrh
Spolupráce: Petr Kulhánek
Projekt: Městská část Prahy 6 vyhlásila otevřenou soutěž na novou vizuální identitu s cílem sjednotit a systematizovat vizuální komunikaci včetně vybraných
společností

Cíl: Vytvořit vizuální styl, který nebude pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářející jednotnou vizuální identitu Prahy 6
O Praze 6
- Největší a nejlidnatější část
- Centrální bod "Kulaťák"
- Spousta historických budov i parků
- Sídlo několika univerzit, Národní technická knihovna
- Sídlí zde více než 40 ambasád
- Vilové a luxusní čtvrti
Key words​​​​​​​
Screenshot s key words z aplikace Miro
Jak jsme pracovali
Research -> brainstorm -> skici -> zdokonalování -> aplikace 


Research
V první fázi jsme ze všech stran zkoumali samotnou Prahu 6. Jak komunikovala doteď, jaké má výstupy, co publikuje. Také jak vlastně vypadá a jak se v ní žije. Všechny tyto závěry jsme se snažili v našem návrhu odrazit. Brali jsme si inspiraci jak z domácích, tak zahraničních měst, obcí, dokonce i z kulturních center.
"Kulaťák", aktuální logo Prahy 6, letohrádek Hvězda, Břevnovský klášter, radniční noviny Prahy 6
Shrnutí 
Z našeho researche jsme vyvodili několik zásadních poznatků

Identita musí být:
- Rozpoznatelná a funkční napříč jednotlivými výstupy
- Čitelná, aby sloužila lidem, a ne pouze reflektovala aktuální trendy
- Nadčasová a moderní


Skici
Největší výzva byla ve vytvoření takového symbolu, který by v sobě skloubil osobitost, hrdost i tradici. Rozhodli jsme se pracovat pouze s názvem "Praha 6", přičemž jsme prozkoumali několik cest, jak daný symbol bude vypadat
Začátky naší práce, kdy jsme hledali ten správný symbol
Díky skicování jsme přišli na to, že je třeba dostat do designu nový rozměr a zaměřit se více na nezaměnitelnost samotného symbolu. 


Barevné schéma odkazuje na dávnou historii této městské části, dále na její vlajku a znak, který je kombinací dvou původních znaků obcí Břevnov a Bubeneč z roku 1904.
Původní vlajka a znak, odvozené barvy
Barvy bylo potřeba trochu pozměnit, aby mezi nimi byla zachována harmonie a kontrast.


Zdokonalování
Požadovaný symbol jsme nakonec našli v kombinaci bezpatkové typografie pro název hlavního města (Helvetica Now Display) a římské číslice VI (Baskerville Ten). Symbol v sobě zastupuje historičnost, mezinárodní vztahy a velmi důstojnou úroveň bydlení v této městské části.
Finální logotyp na různě barevném podkladu
Logotyp tak v sobě pojí jak bohatou historii Prahy 6 sahající až do 6. století, tak modernitu světové metropole. Číslice VI zároveň odkazuje i na již zmiňovanou diplomacii a právo, v jehož spisech a normách se tyto antické numery vyskytují.
Zkrácená varianta logotypu


Aplikace
Komunikační potenciál se dále rozvíjí díky charakteru číslic, které mohou zároveň fungovat i jako text a lze je tedy nahrazovat za slabiky -vi- v textu (Břevnovské vinobraní; Rozscení vánočního stromku; informační grafika Víte, že na Praze Vi)
Návrh plakátů, které byly součástí požadavků zadavatele
Kancelářské potřeby předvádějící funkčnost systému
Hrníček a pastelky předvádějící další rozvíjení identity
Číslice mohou fungovat nejenom jako skutečná čísla, dokonce i jako zápis velikosti. Takový zápis by se objevil například na tričkách a dalším merchi.
Trička a krabička na kondomy, další práce se systémem


Výsledek projektu
Podařilo se nám vyvinout unikátní branding pro Prahu VI, který se vymyká současným trendům v designu vizuálních identit, současně však působí nadčasově a vydržel by této hrdé městské části spousty let dopředu.
Back to Top