Sunny Power    cenová nabídka
Projekt: Byl jsem kontaktován ohledně návrhu cenové nabídky, která by měla vypadat moderně, nápaditě, příjemně a být pro klienty přehledná.

Cíl: Vytvořit jednoduchou, ale zajímavou cenovou nabídku, která by se dala zároveň použít jako webová stránka
Požadavky
K dispozici jsem dostal logomanuál, kterému musí podléhat především barvy, patterny a logo. Dále se zde budou vkládat grafy, u kterých nelze změnit barvy, protože jsou automaticky generovány
Dále si sami dělají vizualizace, které je také třeba efektivně zohlednit.
Původní nabídka
Původní nabídka byla kompletně tvořena automaticky, takže buhužel byla problematická především ve svojí složitosti a nepřehlednosti.
Obsahovala spoustu analýz a grafů, ale takto detailní informace se spíše hodí jako příloha.
Nová nabídka
Nejdůležitější bylo zhodnotit a vybrat ty informace, které je nezbytně nutné ukazovat. Aby bylo vše přehlednější, zvolil jsem jednoduchý styl a vytvořil custom ikony.
Celou nabídku provází systém boxů, ve kterých se nacházejí nejdůležitější informace.
Finální cenová nabídka je pruhovaně rozdělená pro větší přehlednost.
Back to Top