Svatba   Osobní projekt
Projekt: Před několika měsíci se mi naskytla příležitost pracovat na kompletním balíčku tiskovin pro svatbu rodinného příslušníka

Cíl: Vypracovat potřebné tiskoviny s ohledem na charakter svatby a místo pořádání
Jako místo konání byl určen hotel Herbárium v Olomouci. Podle názvu a fotek je patrné, že jde o místo překypující životem a rostlinami. Spojuje se zde architektura s přírodou tvořící nádherný celek.
Fotografie hotelu a jeho zahrady
Právě toto místo mi bylo velkou inspirací. Stejně jako se zde potkává svět architektury a přírody, chtěl jsem, aby se mé návrhy potkaly s celkových charakterem svatby.
Research
Bylo pro mě velice důležité prohlédnout si a nastudovat, jak se vlastně svatby celkově dělají. Na internetu se nachází plno různých šablon a již nachystaných designů. Žádný z nich ovšem nemá potřebnou originalitu ani osobitost. 
Materiály z researche
Po nastudování tématu jsem poznal, že drtivá většina pozvánek vypadá téměř totožně. Pochopil jsem tedy, že se nemohu úplně odchýlit od standardního vizuálu, ale zároveň se musím nějak odlišit.
Vizuály
Po několika dnech skicování a přemýšlení jsem konečně došel k finálnímu návrhu. V návaznosti na místo konání pozvánky obsahují kresby kapradin a motivy mechu v pozadí, zároveň obsahují všechny potřebné informace přehledně sepsané ve středové kompozici.
Oznámení v grafickém programu, potom v PDF
Všechny tiskoviny obsahují společné florální prvky. Je to hlavní spojovací prvek napříč celou svatbou.
Oznámení, detaily, pozvánka
Oznámení a detaily
Velice důležitou částí projektu byl výběr materiálu. Kritéria výběru byla především kvalita tisku, textura a barva. Zvolený papír umožnil velice kvalitní tisk, měl lehce vroubkovanou texturu podobně jako list stromu a byl bílý, aby pomohl vyniknout zelenému lemování.
Detail vroubkovaného papíru
Vše se následně spojilo a rozeslalo hostům ve světle zelené obálce. 
Tiskoviny v obálce
Výsledek projektu
Přestože tato specializovaná oblast grafického designu není má primární náplň práce, povedlo se mi vytvořit originální a osobitý celek. Jako bonus, všechny výstupy fungují v harmonii s místem a charakterem svatby. 
Back to Top