Watch3r Logo + základní identita
Projekt: Watcher je celosvětově první služba svého druhu. Jde o decentralizovaný systém serverů, které kontrolují stav webových stránek s přesností přesahující 95%.

Cíl: Zhotovení loga podtrhující jedinečnost dané služby v podobě decentralizace, následné použití v jednoduché identitě.
Identita
Výjimečně jsem se u tohoto projektu rozhodl začít s identitou, místo loga. To mi umožnilo se nejdříve zaměřit na podstatu služby a co nejlépe ji komunikovat.
Baterky symbolizující jednotlivé servery osvětlují webovou stránku
Identita se zakládá na motivu baterek osvětlujících jednotlivé elementy. Je zde kladen co největší důraz na zobrazení decentralizace, jednotlivé baterky symbolizují servery dohlížející na konkrétní weby.
Různé druhy baterek, které lze libovolně využívat
Logo
Aby značka dostala trochu osobní roviny, kompletní logo obsahuje siluetu panáčka, který osvětluje název služby. Doplňkové varianty už obsahují pouze osvícený název.
Hlavní a doplňkové varianty loga
Sociální sítě
Příspěvky jsou koncipovány jako představení služby a zdůraznění výhod oproti konkurenci. Používá se zde motiv krátkých claimů a jednoduché grafiky.
Příklady příspěvků na sociální sítě
Back to Top